Cestovní pojištění |

Allianz

Pojišťovna Allianz

Pojišťovna Allianz patří mezi klíčové poskytovatele pojistných služeb na českém trhu. Allianz pojišťovna dobrovolně dodržuje Kodex etiky v pojišťovnictví vyhlášený Českou asociací pojišťoven. Poskytuje celou škálu pojistných produktů, jak pojištění osob, tak i pojištění pro firemní klientelu.

V případě, že se rozhodnete pro cestovní pojištění od Allianz, nemusíte řešit zda jedete na dovolenou, zájezd, služební cestu nebo jen sportovat. Na Allianz pojišťovnu se můžete spolehnout v jakékoli situaci kdekoli na světě.

CK UNITOUR nabízí a doporučuje uzavření cestovního pojištění Allianz jako doplňkovou službu ke svým zájezdům za následujících podmínek:


Varianty a ceny pojištění
Kód Počet dní Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
6MA10 10 390 Kč 200 Kč 750 Kč
Pojištění zahrnuje
 • Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření) bez spoluúčasti
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění zavazadel + Krytí rizika zpoždění letu a zpoždění zavazadel v zahraničí 
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Doplňkové asistenční služby
 • Pojištění stornovacích poplatků, pojištění letenek, lodních lístků, jízdenek
 • Pojištění rizik spojených s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) vč. repatriace
Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Toto pojištění kryje náklady na ambulantní ošetření, převozy, rentgen, sádru, operaci, hospitalizaci, léky apod., které s Vaším případným onemocněním či úrazem v zahraničí můžete potřebovat.

Úrazové pojištění

Je pojištění pro případ trvalých následků či úmrtí v důsledku úrazu. Pokud se Vám v zahraničí stane úraz, který Vám způsobí trvalé následky, dostanete od Allianz pojišťovny odškodnění až do výše 400 000 Kč.

Součástí je i denní odškodné za dobu nezbytného léčení. Pokud je doba léčení 8 a více dní, dostanete od od Allianz pojišťovny odškodnění za každý den průměrné doby léčení daného úrazu.

Pojištění zavazadel

Pojištění pro případ škod na Vašich cestovních zavazadlech a věcech osobní potřeby.

Pojištění kryje také náklady potřebné k zakoupení nejnutnějších potřeb při čekání na zpožděný let nebo Vaše zpožděná zavazadla.

Novinkou je krytí pronájmu náhradního sportovního vybavení v případě, že dojde ke zpoždění předání, zničení, poškození nebo ztrátě Vašeho zavazadla.

Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu

Pojištění, které za Vás převezme závazek finančního odškodnění, pokud Vy nebo Vaše zvíře (kočka nebo pes) někomu způsobíte újmu na zdraví či škodu na majetku.

Je důležité nejen pokud plánujete lyžovat, což je jedna z nejčastějších příčin způsobení zranění někomu jinému, ale i při pobytu u moře, kde můžete způsobit vysoké škody například poničením vybavení hotelu nebo autobusu.

Doplňkové asistenční služby

Doplňkové asistenční služby obsahují nejrůznější drobná připojištění. Jedná se o právní pomoc, zajištění náhradního pracovníka, opatrovníka, pomoc při ztrátě odcizení či zničení dokladů nebo technickou pomoc při škodě na majetku v místě bydliště.

Pojištění storno poplatků

Zrušení smluveného pobytu, letenky nebo ubytování bývá spojováno s vysokými storno poplatky. Toto cestovní připojištění Vás ochrání před zbytečnou finanční ztrátou.

Pojištění uhraďte vždy nejpozději 7 dnů od podpisu Smlouvy o zájezdu.

Co všechno budete mít pojištěno? Celý zájezd, samostatné letenky, jízdenky nebo ubytování.

Allianz pojišťovna Vám uhradí až 80 % stornopoplatků, pokud budete nuceni plánovanou cestu zrušit z důvodu:

 • náhlého akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí pojištěného či  blízké osoby, ale také i spolucestujícího v případě, že jedete jen ve dvou.
 • značné škody na majetku
 • podání žádosti o rozvod
 • zmeškání dopravního prostředku z důvodu specifických událostí jako jsou dopravní nehody nebo živelné události, které poškodily dopravní prostředek
 • obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru (přesné podmínky jsou uvedené v pojistných podmínkách Allianz pojišťovny)
Sporty | Běžné | Rizikové | Nepojistitelné

Základní pojištění Vás chrání při provozování většiny běžných sportů.