Pasové a vízové informace

Španělsko

Obecné vízové informace

Občané ČR a občané třetího státu, kteří mají v ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt, mohou pobývat na území země bez omezení.

Jako cestovní doklad lze použít platný cestovní pas nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji vydávaný po druhé polovině roku 2000.

Další informace:

Na území Španělska/schengenského prostoru může pobývat přechodně bez víza:

  • občan EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska
  • občan/držitel pasu státu, se kterým byla uzavřena Dohoda o bezvízovém styku
  • držitel dlouhodobého víza „D“ na území kteréhokoli schengenského státu - toto vízum plní zároveň funkci schengenského (krátkodobého) víza
  • držitel povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území jiného schengenského státu a jehoz doba pobytu na území Španělska nepřekročí 3 měsíce během ½ roku
  • rodinný příslušník občana EU a držitel pobytové karty rodinného příslušníka občana Unie vydané podle čl. 10 směrnice 2004/38/ES nebo karty trvalého pobytu pro rodinné příslušníky vydané podle čl. 20 směrnice 2004/38/ES na území jiného členského státu Evropské unie, ale sám není občanem EU, a doba jeho pobytu nepřekročí 3 měsíce.

Na tomto Velvyslanectví mohou žádat o vízum pouze žadatelé s povolením k pobytu. Jedná se o víza pracovní nebo studijní, v žádném případě turistická. Podmínky jsou určeny podle typu víza a lhůty delší nez měsíc.

Velvyslanectví Španělského království v ČR
Velvyslanectví Španělského království v ČR
Badeniho 401/4
170 00 Praha 7
Tel.: 233 097 211, 224 311 222
Fax: 233 341 770, 233 340 813
E-mail: embespcz@mail.mae.es
Velvyslanectví České republiky ve ŠP
Velvyslanectví České republiky ve Španělsku
Embajada de la República Checa
Avda. Pío XII, 22–24
28016 Madrid
Tel.: 0034–913531880
Fax: 0034–913531885
E-mail: madrid@embassy.mzv.cz
Konzulární služba Ministerstva zahraničních věcí ČR

Významnou součástí Ministerstva zahraničních věcí České republiky je konzulární služba. Jejím hlavním úkolem je poskytovat pomoc v rozmanitých životních situacích, do kterých se naši občané mohou během svého pobytu v zahraničí dostat a které nejsou schopni řešit vlastními silami. Velmi často se jedná o pomoc v nouzi, například při nehodách, závažných onemocněních, ztrátě dokladů, či omezení osobní svobody.